2012. május 3., csütörtök

Hey ho away we go

Conversanotól Tulipánig

Conversano XV
Ismét méneskönyvezem. Ezúttal újra lipicai fajtájú lovakét. Megint szaladgáló kiscsikók közt tölthetem a napjaimat. Először hosszasan fejben, aztán rövidebben és jól megérdemelten a gyakorlatban is.

Egy kis ismerkedés velük. A nyolc mai ménvonalat alapító mén:

Conversano Senior, fekete mén – a törzs nápolyi eredetre tekint vissza. Mária Terézia idősebbik leányát, Mária Karolinát VI. Bourbon Ferdinánd nápolyi királyhoz adta férjhez. Az eseményen részt vesz Kaunitz herceg is, aki áttelepül Nápolyba, és a környék kiváló minőségű lóállományból kisebb ménest alapít, amely hamarosan a királyság legjobb ménesévé válik. E tenyészetből kerül Lipicára Conversano Senior, és 1774-ben már törzsmén az udvari ménesben.
Favory Senior,  fakó mén – 1779-ben született a monarchia nehéz hámos, spanyol–nápolyi típusú udvari lovait tenyésztő Kladrubban. A tömeg növelése érdekében később többször is kerülnek ebből a ménesből tenyész egyedek a lipicai fajtába. Favory Senior 1783-tól került Lipicára, s ezzel a fajta egyik legeredményesebb ménvonala születik meg.
Incitato Senior – Erdélyi magyar eredetű törzs. 1802-ben gróf Bethlen Pál a bonchidai, akkor már hírneves ménesből saját tenyészete számára vásárolt néhányat az épp akkor odaérkezett eredeti spanyol lovak közül. Köztük volt a Curioso nevű mén, valamint a Capelano nevű kanca is. Kettejük párosításából született 1810 tavaszán a törzsalapító mén. A rámás és jó tulajdonságokkal bíró ménre felfigyelt a mezőhegyesi katonai ménes, és 1814-ben megvásárolta.
Maestoso Senior – Favoryval egy időben kerül Kladrubból Lipicára az eredeti spanyol ló. A kitűnő mén jó küllemével és mozgásával erőteljes törzset alapít a lipicai fajtában.
Neapolitano Senior, pej mén – tenyészműködésének kezdete szintén az 1783-as esztendőhöz fűződik. Neve is elárulja, nápolyi eredetű törzs. A 13 éves, kitűnő küllemű mén nyereg alatt tette meg a hosszú utat Nápolyból Lipicára. Az akkor már szinte egyöntetűen szürke állományba fedezőménül választott Neapolitano csak kivételes tulajdonságainak köszönhette ezt a megtiszteltetést, amit máig fennmaradt törzzsel hálált meg a lipicai fajtának.
Pluto Senior, szürke mén – 1772-ben érkezik Lipicára a friedrichsburgi dán királyi ménesből, amely ebben az időben Európa-szerte ismert, spanyol vérű lovakat tenyésztett.
Siglavy Capriola – A törzsalapító arab mén, Siglavy 1816-ban került Lipicára. A mén Schwarzenberg herceg tenyésztéséből származott, mindkét szülője eredeti arab ló volt. Marmagassága nem érte el a 150 cm-t, örökítése olyan átütőnek bizonyult, hogy törzse mai napig fennmaradt. 
Tulipán – E törzs kitenyésztése szintén a magyar leleményt dicséri. A XIX század végén a Jankovich-Bésán család híres volt a lótenyésztéséről. A Bácskában található trezováci ménesében minőségi lipicai tenyészetet működtetett. Jelentőségének érzékeltetésére elég csak annyit említeni, hogy az ez időben Fogarason működő Magyar Állami Lipicai Ménes is több lovat vásárolt Trezovácról, így a ma élő összes Pluto egy itt tenyésztett törzsméntől származik, de a Maestoso és a Neapolitano törzs is innen kapott életmentő vérátömlesztést. Mégis a lótenyésztő köztudatban Trezovác neve leginkább a Tulipán törzs kitenyésztésével kapcsolódik össze, amely a Jankovichok eredeti spanyol import és lipicai kancáinak, valamint a Favory törzs Tulipán nevű ménjének alkalmazásával született meg.

A III. kötet