2012. május 27., vasárnap

Ao Longe o Mar

Senki ne ijedjen meg a honlapon kerengő kisbolygók látványától. Hallgassa végig. Jó éjszakát.

2012. május 6., vasárnap

Utolsó vágta

Tatárkán xx (1989–2012)
Jó utat, kedves, öreg bajtársam!
Tatárkán xx és Babylon 2009 júliusában (Fotók: Grósz Vendel)

Rád ez különösen igaz: A nemes ló meghal, de nem öregszik meg.

2012. május 3., csütörtök

Hey ho away we go

Conversanotól Tulipánig

Conversano XV
Ismét méneskönyvezem. Ezúttal újra lipicai fajtájú lovakét. Megint szaladgáló kiscsikók közt tölthetem a napjaimat. Először hosszasan fejben, aztán rövidebben és jól megérdemelten a gyakorlatban is.

Egy kis ismerkedés velük. A nyolc mai ménvonalat alapító mén:

Conversano Senior, fekete mén – a törzs nápolyi eredetre tekint vissza. Mária Terézia idősebbik leányát, Mária Karolinát VI. Bourbon Ferdinánd nápolyi királyhoz adta férjhez. Az eseményen részt vesz Kaunitz herceg is, aki áttelepül Nápolyba, és a környék kiváló minőségű lóállományból kisebb ménest alapít, amely hamarosan a királyság legjobb ménesévé válik. E tenyészetből kerül Lipicára Conversano Senior, és 1774-ben már törzsmén az udvari ménesben.
Favory Senior,  fakó mén – 1779-ben született a monarchia nehéz hámos, spanyol–nápolyi típusú udvari lovait tenyésztő Kladrubban. A tömeg növelése érdekében később többször is kerülnek ebből a ménesből tenyész egyedek a lipicai fajtába. Favory Senior 1783-tól került Lipicára, s ezzel a fajta egyik legeredményesebb ménvonala születik meg.
Incitato Senior – Erdélyi magyar eredetű törzs. 1802-ben gróf Bethlen Pál a bonchidai, akkor már hírneves ménesből saját tenyészete számára vásárolt néhányat az épp akkor odaérkezett eredeti spanyol lovak közül. Köztük volt a Curioso nevű mén, valamint a Capelano nevű kanca is. Kettejük párosításából született 1810 tavaszán a törzsalapító mén. A rámás és jó tulajdonságokkal bíró ménre felfigyelt a mezőhegyesi katonai ménes, és 1814-ben megvásárolta.
Maestoso Senior – Favoryval egy időben kerül Kladrubból Lipicára az eredeti spanyol ló. A kitűnő mén jó küllemével és mozgásával erőteljes törzset alapít a lipicai fajtában.
Neapolitano Senior, pej mén – tenyészműködésének kezdete szintén az 1783-as esztendőhöz fűződik. Neve is elárulja, nápolyi eredetű törzs. A 13 éves, kitűnő küllemű mén nyereg alatt tette meg a hosszú utat Nápolyból Lipicára. Az akkor már szinte egyöntetűen szürke állományba fedezőménül választott Neapolitano csak kivételes tulajdonságainak köszönhette ezt a megtiszteltetést, amit máig fennmaradt törzzsel hálált meg a lipicai fajtának.
Pluto Senior, szürke mén – 1772-ben érkezik Lipicára a friedrichsburgi dán királyi ménesből, amely ebben az időben Európa-szerte ismert, spanyol vérű lovakat tenyésztett.
Siglavy Capriola – A törzsalapító arab mén, Siglavy 1816-ban került Lipicára. A mén Schwarzenberg herceg tenyésztéséből származott, mindkét szülője eredeti arab ló volt. Marmagassága nem érte el a 150 cm-t, örökítése olyan átütőnek bizonyult, hogy törzse mai napig fennmaradt. 
Tulipán – E törzs kitenyésztése szintén a magyar leleményt dicséri. A XIX század végén a Jankovich-Bésán család híres volt a lótenyésztéséről. A Bácskában található trezováci ménesében minőségi lipicai tenyészetet működtetett. Jelentőségének érzékeltetésére elég csak annyit említeni, hogy az ez időben Fogarason működő Magyar Állami Lipicai Ménes is több lovat vásárolt Trezovácról, így a ma élő összes Pluto egy itt tenyésztett törzsméntől származik, de a Maestoso és a Neapolitano törzs is innen kapott életmentő vérátömlesztést. Mégis a lótenyésztő köztudatban Trezovác neve leginkább a Tulipán törzs kitenyésztésével kapcsolódik össze, amely a Jankovichok eredeti spanyol import és lipicai kancáinak, valamint a Favory törzs Tulipán nevű ménjének alkalmazásával született meg.

A III. kötet